Pošta a partneři

Cena

S ohledem na typ požadovaných služeb nabízíme možnost stanovení ceny:

Případně lze dohodnout i kombinací výše uvedeného, např. hodinová sazba s limitem pro maximální cenu.