Pošta a partneři

Zákon o evidenci tržeb

Vládní návrh zákona o evidenci tržeb je v současné době (říjen 2015) v poslanecké sněmovně. Přes značnou nevoli opozice a části veřejnosti, má zákon vládní podporu a lze očekávat, že bude schválen.

Státu však stále chybí infrastruktura, na které by evidence tržeb měla fungovat. Zřejmě proto byla platnost zákona odložena na červenec 2016 (z původně plánovaného počátku roku).

K samotnému zákonu

Zákon cílí na veškeré hotovostní transakce podnikatelů. Každá hotovostní transakce bude mít vlastní identifikační kód v reálném čase přidělený státním orgánem. Ve svém důsledku toto znamená, že všichni podnikatelé přijímající hotovostní platby budou muset mít elektronickou pokladnu připojenou k internetu.

Zákon připouští pouze minimum výjimek, a to pouze pro situace, kde připojení k internetu není technicky možné.

Zákon zároveň ukládá povinnost protistraně (ať již podnikateli či nepodnikateli) doklad převzít, přičemž, porušení této povinnosti lze trestat udělením pokuty.