Pošta a partneři

Novela účetnictví

Zákon o účetnictví a související vyhlášky prochází od 1.1.2016 zásadní změnou. Nejde však (až na výjimky) o změny vlastních metod účtování, ale o způsob zpracování informací z účetnictví, zveřejňování informací, či celkově nutnosti vést účetnictví.

Zásadní novinkou je nová definice kategorií účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké) a konsolidačních celků (malé, střední, velké), přičemž každá z těchto kategorií má stanovené odlišné povinnosti. Obecně lze vysledovat snahu o uvolnění pravidel pro nejmenší dvě kategorie jednotek, tedy mikro a malé.

Z mnoha změn lze vybrat například: