Pošta a partneři

Vedení mezd

Mzdy vedeme elektronicky v programu Money.

Jsme diskrétní. Přístup ke mzdovým údajům má pouze osoba, která mzdy zpracovává a její nadřízený. Mzdové údaje poskytujeme pouze předem vybraným osobám na straně klienta.

Samozřejmostí je možnost zastoupení klienta v případě kontroly mzdové agendy.

Jsme schopni obsáhnout veškerou mzdovou agendu, ať již se jedná o