Pošta a partneři

Účetnictví

Účetnictví (nebo daňovou evidenci) standardně vedeme v programu Money, dokážeme však vést účetnictví i v systému klienta.

Při účtování používáme moderní softwarové prostředky. Snažíme se dosáhnout maximální automatizace jednotlivých procesů, ale necháváme si schopnost tyto automatizované transakce kontrolovat, řídit nebo nově nastavit.

Samozřejmostí je vysoká transparentnost účetnictví, možnost informování klienta o finanční pozici a jednotlivých zaúčtovaných transakcích např. formou pravidelného reportingu.

Kromě vedení účetnictví dokážeme poskytnout i jednorázové účetní služby, například: